Teie kütate,

Meie hooldame

Est Rus Eng

Millal korstent pühkida?

Kütteseadmete puhastamise sageduse määrab ära "Tuleohutuse seadus" §11, mis sätestab järgmist:

1)Kasutusel olevat ahju, kaminat või pliiti ning nende korstnat ja ühenduslõõri peab puhastama vähemalt üks kord aastas.

2)Puhastamissagedus peab välistama tahmapõlengu ohu.

3)Üksikelamus, suvilas, ajamajas, taluhoones võib ahju, kaminat ja pliiti ning korstnat ja ühenduslõõri enda tarbeks ise puhastada.

4)Punktis 3 toodud juhul peab vähemalt üks kord viie aasta jooksul nimetatud puhastustöid teostama korstnapühkija.

Viimati uuendatud 01.08.2015