Teie kütate,

Meie hooldame

Kutsetunnistus

Kütteseadmete puhastamist võib läbi viia ainult kutsetaseme tunnistust omav isik.

Litsentseeritud korstnapühkija on kütteseadmete puhastamise alal Päästeameti poolt heaks kiidetud programmi alusel koolituse ja teadmiste kontrolli läbinud ning kutsetunnistuse saanud isik.

Viimati uuendatud 01.08.2015