Teie kütate,

Meie hooldame

Puhastustööde akt

Peale igat teostatud tööd väljastab korstnapühkija tellijale korstna ja küttesüsteemi puhastamise akti, mis tõendab tehtud tööd ning selle vastavust tuleohutusnõutele.

Puhastustööde aktil on kindlasti ära näidatud:

    1.Teenuse teostanud korstnapühkija
    2.Teenuse teostamise aadress
    3.Teostatud tööd
    4.Tööde teostamise kuupäev

Samuti on puhastustööde aktiga võimalik tõendada küttesüsteemi korrasolekut ning teostatud töid.

Viimati uuendatud 01.08.2015