Teie kütate,

Meie hooldame

Enne pühkimisele asumist

Enne korstnapühkimisele asumist korstnapühkija

  • tutvub küttesüsteemi ehitusega
  • fikseerib suitsusiibrid vajalikus asendis
  • kontrollib ühenduslõõride ja puhastusluukide korrasolekut
  • veendub, et küttekoldes ei toimuks põlemisprotsessi

Viimati uuendatud 01.08.2015