Teie kütate,

Meie hooldame

Korstnapühkimise ajal

Korstnapühkimisteenuse osutamise käigus korstnapühkija

  • puhastab küttesüsteemi põlemisjääkidest
  • eemaldab ummistused küttesüsteemist
  • puhastab suitsusiibrid ning kontrollib nende toimimist
  • kontrollib küttesüsteemi tõmmet
  • hindab küttesüsteemi tehnilist seisukorda
  • kontrollib puhastatud küttesüsteemi tuleohutust

Viimati uuendatud 01.08.2015