Teie kütate,

Meie hooldame

Lugupeetud Klient!

Puhastamata korstnasse kogunenud tahm on äärmiselt tuleohtlik ning võib süttida kasvõi korstnasse lennanud sädemest. Samuti võib tahm süttida kütte kõrgperioodil suure kuumuse tõttu. Samas tuleb aga meeles pidada, et korsten ei ole ette nähtud lahtisele tulele vastu pidama ning suure kuumusega leek võib seda kahjustada.

Päästeameti andmetel põhjustavad hooldamata korstnad ja küttekehad igal aastal paarsada tulekahjut, mida on ilmselgelt liiga palju. Kas Teie olete nõus riskima enda ja oma lähedaste eluga?

Meie kutsetunnistusega korstnapühkijad tagavad kvaliteetse kütteseadmete ning –lõõride puhastuse ning teostavad visuaalse kontrolli kogu küttesüsteemile, teavitades Teid koheselt mõne vea või puuduse ilmnemisel. Sel viisil, regulaarset kontrolli ning hooldust teostades suudame tagada teie küttesüsteemi ohutuse.

Puhas küttesüsteem tagab tuleohutuse ning Teie meelerahu.

Teie
A-Korsten OÜ

Viimati uuendatud 01.08.2015